Co to jest faktoring?

Faktoring – to wypłacenie zaliczki z wystawionych przez Państwa firmę faktur. Pieniądze za dostarczone towary czy wyświadczone usługi otrzymuje się od razu, bez oczekiwania aż minie uzgodniony termin płatności.

Finansowanie należności opiera się na przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową za opłatę miesięczną w wysokości 1-2%. Przenosząc wierzytelność na firmę faktoringową jednocześnie przenosi się zarządzanie płatnością faktury.
 
Nie trzeba będzie przypominać nabywcom o opóźnieniach w płatnościach, tę pracę wykonają nasi specjaliści. W razie opóźnienia nabywcy w dokonaniu płatności, dług zostanie pokryty z ubezpieczenia należności Coface.    

Usługa może mieć charakter jednorazowy lub opierać się na umowie o długoterminowej współpracy. Chcąc skorzystać z usługi nie trzeba ustanawiać zastawu na majątku.
 

Rodzaje faktoringu:

Klasyczny

Finansowanie faktur wystawianych przez Państwa firmę, gdy klienci prowadzą działalność w tym samym kraju.

Eksportowy

Finansowanie faktur wystawianych przez Państwa firmę klientom zagranicznym.

Odwrócony

Finansowanie faktur wystawianych przez dostawców Państwa firmie.

Tajny

Finansowanie faktur wystawianych przez Państwa firmę, gdy nabywca nie jest o tym informowany.

Podatkowy

Zapłata podatków Państwa firmy (w tym wynagrodzenia za pracę).

Jak działa faktoringProces faktoringu jest bardzo prosty:

1. Sprzedawca sprzedaje towary lub świadczy usługi Nabywcy, wystawia fakturę z odroczoną płatnością (30-90 dni). 
2. Nabywca odbiera towary/usługi i podpisuje fakturę.
3. Faktura jest przekazywana firmie faktoringowej. 
4. Firma faktoringowa przelewa Sprzedawcy zaliczkę w wysokości do 90% kwoty faktury.
5. Po otrzymaniu płatności od Nabywcy Firma faktoringowa potrąca zaliczkę i naliczone odsetki, pozostałą kwotę przelewa Sprzedawcy.

Masz więcej pytań? Wszystkie odpowiedzi w FAQ

Jasna i prosta wycena
Wartość faktury
Termin płatności faktury
Podane liczby to standardowe ceny
Otrzymujesz od razu
Otrzymasz po opłaceniu przez klienta
Cena finansowania
Korzyść z faktoringu dla sprzedawcy
Pieniądze są wypłacane
w ciągu 1 dnia roboczego
Możliwość uzyskania większej sprzedaży,
gdyż otrzymane pieniądze znowu pracują
Prosty i jasny
proces finansowania
Ubezpieczenie
należności
Korzyść z faktoringu dla nabywcy
Wolne przepływy pieniężne
Możliwość zaproponowania
dłuższego okresu odroczenia
Jasny i korzystny
tryb rozliczeń (30 - 90 dni)

Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, a my złożymy ofertę
Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, a my złożymy ofertę
Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, a my złożymy ofertę
Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, a my skontaktujemy się i wspólnie znajdziemy rozwiązanie umożliwiające rozwój Twojego przedsiębiorstwa
Dziękujemy. Postaramy się złożyć ofertę w możliwie najkrótszym terminie.